IvanaMurisic

'Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja' - Luca Cortina

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja - Ivo Brešan

Director - Luca Cortina
Producer -Janko Ljumović
Dramaturgy - Zeljko Udovičić Pleština
Starring - Simo Trebješanin , Danilo Čelebić , Dragana Dabović , Ana Vujoševic , Stevan Radusinović , Dusan Kovacevic , Dejan Ivanic , Goran Markovic , Momo Pićurić , Dragan Racic and Jelena Minic
Scenography - Ivanka Vana Prelević
Costume - Ivana Murišić, Lina Leković
Composer - Ljupčo Konstantinov
Choreographer - Tamara Mandic Vujoševic
Proofreader - Ana Maras Harmander