IvanaMurisic

'Kakav kupleraj' - Svetlana Bojkovic & Milica Kralj

'Kakav kupleraj' - Ežen Jonesko

Director - Svetlana Bojković i Milica Kralj
Starring - Miloš Milić , Nevena Nedić , Đorđe Dragićević , Teodora Ristić , Ivan Radinović , Mirjana Štetić, Mina Manojlović , Andrea Forca , Anđela Krvavac , Milan Pajić, Sanja Lakušić
Soundtrack - Marija Simonović
Costume - Ivana Murišić
Choreography - Vera Obradović